Er du medlem af en a-kasse?

Du skal, på første ledighedsdag, tilmelde dig som ledig på jobnet.dk.

For at få udbetalt dagpenge fra din a-kasse, skal du være tilmeldt på jobnet.dk.  

Kontakt

Ungeindsatsen & Ungdommens Uddannelsesvejledning
S:Norddjurs Kommune
O:Østerbrogade 67F, 8500 Grenaa

Digital post

Digital Post kan dreje sig om mange ting, så det er vigtigt, at du husker at læse din digitale post, så du ikke går glip af noget.

Link til borger.dk og Digital Post