Ledig under 30 år

Er du under 30 år, ikke medlem af en a-kasse og har du ikke gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse kan du søge om uddannelseshjælp.

Du kan søge om uddannelseshjælp via borger.dk, hvor du vil blive guidet gennem ansøgningsprocessen. Du vejledes løbende i processen om hvilken dokumentation der kræves for din ansøgning kan behandles.

Du kan påbegynde din ansøgning her: Søg uddannelseshjælp

Du vil efterfølgende blive telefonisk kontaktet af sagsbehandler, med henblik på at  aftale en personlig samtale. Kan ungeindsatsen ikke få kontakt til dig, vil din ansøgning ikke kunne blive behandlet.

Vejledning til den digitale ansøgning findes på dette link

Har du ikke har internetadgang, eller forhindrer andet dig at søge digitalt, kan du henvende dig personligt i Ungeindsatsen og få vejledning og hjælp til ansøgningen.

 

OBS: Du først kan søge om økonomisk hjælp den dag du melder dig ledig på jobnet.dk.

Den økonomiske hjælp vil være afhængig af i hvilket omfang du er omfattet af pligten til at tage en uddannelse.

Ungeindsatsen skal derfor, ved første samtale med dig, vurdere om:

  • Du er åbenlyst uddannelsesparat, dvs. at du umiddelbart kan påbegynde og gennemføre en uddannelse

  • Du er uddannelsesparat, dvs. at du indenfor en periode af ca. 1 år vil kunne påbegynde og gennemføre en uddannelse.

  • Du er aktivitetsparat, dvs. at du har så mange udfordringer, at det ikke er realistisk du vil kunne påbegynde en uddannelse indenfor en tidshorisont af ca. 1 år

Du kan finde mere information omkring de lovkrav du bliver underlagt på retsinformation.dk under Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Kontakt

Ungeindsatsen & Ungdommens Uddannelsesvejledning
S:Norddjurs Kommune
O:Østerbrogade 67F, 8500 Grenaa

Digital post

Digital Post kan dreje sig om mange ting, så det er vigtigt, at du husker at læse din digitale post, så du ikke går glip af noget.

Link til borger.dk og Digital Post