Parathed

Ungeindsatsen vurderer, om du er åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat eller aktivitetsparat.

Læs mere

Når du modtager uddannelseshjælp, får du et uddannelsespålæg. Du bliver derfor bedt om at komme med forslag til uddannelser og søge om optagelse på en eller flere af dem. Indtil du starter på din uddannelse, skal du i videst mulig omfang arbejde og forsørge dig selv.

Alternativt skal du arbejde for din uddannelseshjælp i de indsatser du vil blive pålagt at deltage i.

Endvidere skal du være aktivt søgende, have et aktivt CV på jobnet.dk og din jobsøgning skal være dokumenteret i en joblog på jobnet.dk. Jobloggen finder du under 'Min Jobsøgning' på jobnet.dk

 

Har Ungeindsatsen vurderet, at du er uddannelsesparat, vil Ungeindsatsen hurtigst muligt igangsætte en indsats der skal hjælpe dig til at blive i stand til at påbegynde og gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår.

 

Når du modtager uddannelseshjælp, får du et uddannelsespålæg.

Uddannelsespålægget fungerer som en slags ramme for samarbejdet mellem dig og Ungeindsatsen, indtil du vælger uddannelse og starter på den.

I uddannelsespålægget bliver din indsat hen imod uddannelse beskrevet.

Du skal være oprettet som bruger, og have indlagt et CV, på jobnet.dk.

Har Ungeindsatsen vurderet, at du er aktivitetsparat, vil målet for Ungeindsatsens indsats fortsat være målrettet uddannelse.

 

Når du modtager uddannelseshjælp, får du et uddannelsespålæg. Det gælder også, selvom Ungeindsatsen vurderer, at du ikke umiddelbart har de nødvendige forudsætninger for at starte en uddannelse. 

Uddannelsespålægget fungerer som en slags ramme for samarbejdet mellem dig og Ungeindsatsen, indtil du vælger uddannelse og starter på den.

I uddannelsespålægget bliver din indsats hen imod uddannelse beskrevet. Selvom du har særlige udfordringer, skal du sammen med Ungeindsatsen have et mål om, at du på sigt skal i uddannelse – også selvom vejen til uddannelse kan være lang.

Du skal være oprettet som bruger, og have indlagt et CV, på jobnet.dk.

 

 

Kontakt

Ungeindsatsen & Ungdommens Uddannelsesvejledning
S:Norddjurs Kommune
O:Østerbrogade 67F, 8500 Grenaa

Digital post

Digital Post kan dreje sig om mange ting, så det er vigtigt, at du husker at læse din digitale post, så du ikke går glip af noget.

Link til borger.dk og Digital Post