Tidsfrister

Sagsbehandlingsfrister er udtryk for det tidsrum, det som hovedregel må tage at behandle
en ansøgning, herunder sager der er hjemvist til fornyet behandling. Der kan være særlige
situationer, hvor sagsbehandlingen tager længere tid end de nedenfor angivne frister.

Hvis sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes, skal ansøgeren have skriftlig besked om,
hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

Kontakt

Ungeindsatsen & Ungdommens Uddannelsesvejledning
S:Norddjurs Kommune
O:Østerbrogade 67F, 8500 Grenaa

Digital post

Digital Post kan dreje sig om mange ting, så det er vigtigt, at du husker at læse din digitale post, så du ikke går glip af noget.

Link til borger.dk og Digital Post