Sanktioner

Hvis du ikke lever op til de krav, som Ungeindsatsen stiller til dig, mens du modtager uddannelseshjælp, kan du få en sanktion.

Det betyder, at du vil blive trukket i din økonomiske hjælp og i særlige tilfælde kan din hjælp helt ophøre.


For at generhverve retten til hjælp, vil du blive mødt at skærpede krav til medvirken i egen sag.


Du kan læse mere om sanktioner på retsinformation.dk under Lov om aktiv socialpolitik

Kontakt

Ungeindsatsen & Ungdommens Uddannelsesvejledning
S:Norddjurs Kommune
O:Østerbrogade 67F, 8500 Grenaa

Digital post

Digital Post kan dreje sig om mange ting, så det er vigtigt, at du husker at læse din digitale post, så du ikke går glip af noget.

Link til borger.dk og Digital Post