Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Betingelser for at få uddannelseshjælp

Du kan først søge om økonomisk hjælp til forsørgelse den dag, du melder dig ledig.

Du skal møde personligt op i Ungeindsatsen, Østerbrogade 67 F, 8500 Grenaa, hvis du er under 30 år og ikke er medlem af en a-kasse eller har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Hvis du er under 30 år og har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, tager Ungeindsatsen udgangspunkt i, om du kan gå i gang med en uddannelse, eller om du har brug for en særlig indsats, inden du begynder på den.

Det er en betingelse for uddannelseshjælp:

  • At du er under 30 år

  • At du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse

  • At du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør

  • At den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv og din familie, og at du ikke kan forsørges af andre

  • At behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension, mv.

Er du i tvivl om du kan søge økonomisk hjælp til forsørgelse, er du velkommen til at kontakte en økonomisk sagsbehandler i Ungeindsatsen.

Se kontaktoplysninger under kontakt.