Betingelser for at få uddannelseshjælp

Du kan først søge om økonomisk hjælp til forsørgelse den dag, du melder dig ledig.

Hvis du er under 30 år og har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, tager Ungeindsatsen udgangspunkt i, om du kan gå i gang med en uddannelse, eller om du har brug for en særlig indsats.

Du kan søge om uddannelseshjælp via borger.dk, hvor du vil blive guidet gennem ansøgningsprocessen. Du vejledes løbende i processen om hvilken dokumentation der kræves for din ansøgning kan behandles.

Du kan påbegynde din ansøgning her: Søg uddannelseshjælp

Du vil efterfølgende blive telefonisk kontaktet af en sagsbehandler fra Ungeindsatsen, med henblik på at  aftale en personlig samtale.
Kan Ungeindsatsen ikke få kontakt til dig, vil du få afslag på din ansøgning.

 

Betingelser for at kunne modtage uddannelseshjælp:

  • Du er under 30 år

  • Du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse

  • Du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør

  • At den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv og din familie, og at du ikke kan forsørges af andre

  • At behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension, mv.

Er du i tvivl om du kan søge økonomisk hjælp til forsørgelse, er du velkommen til at kontakte en økonomisk sagsbehandler i Ungeindsatsen.

 

Kontakt

Ungeindsatsen & Ungdommens Uddannelsesvejledning
S:Norddjurs Kommune
O:Østerbrogade 67F, 8500 Grenaa

Digital post

Digital Post kan dreje sig om mange ting, så det er vigtigt, at du husker at læse din digitale post, så du ikke går glip af noget.

Link til borger.dk og Digital Post