Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Når du modtager økonomisk hjælp

Du skal være opmærksom på, at når du modtager uddannelseshjælp har du oplysningspligt.

Det betyder, at du skal oplyse om ændringer der sker i dit liv, som kan have betydning for din ret til uddannelseshjælp.

Dette kan fx være:

  • At du starter en uddannelse
  • Er begyndt at tjene penge
  • Får feriepenge, penge tilbage i skat eller anden indtægt
  • Udrejser af Danmark
  • Hvis du bliver gift
  • Hvis der sker ændringer på din bopæl
  • Opnår formue, fx kontanter, bil, fast ejendom, arv, erstatning mv.

Er du i tvivl om hvilke ændringer der kan have indflydelse på din ret til uddannelseshjælp, er du velkommen til at kontakte en økonomisk sagsbehandler i Ungeindsatsen.

Se kontaktoplysninger under ”kontakt”.