Nyheder

Her kan du læse nyheder fra Ungeindsatsen.

Nyheder

UDDANNESLE: Der har de senere år været et stigende antal unge med dårligt selvværd, som ikke føler, de kan leve op til presset på en ungdomsuddannelse og de høje krav de pålægger sig selv. Derfor oplever en bred gruppe unge udfordringer i overgangen til en ungdomsuddannelse som gør det svært for dem at gennemføre uddannelsen.

Den Nationale sundhedsprofil - Hvordan har du det? -  viser desværre, at mange unge er udfordret på deres mentale sundhed.
At gennemføre en Ungdomsuddannelse kræver de unge har det godt. Hvis de ikke trives, er der større risiko for, at de ikke kan overskue hverdagen eller uddannelsen.

Din værktøjskasse til succes
UngeGuide i Ungeindsatsen i Norddjurs Kommune, Jannie Svane Kjær, er projektleder af projekt Ung I Uddannelse, der er et 2-årigt EU-socialfonds projekt og en del af Region midt. Projektet skal hjælpe unge med en god og tryg overgang til ungdomsuddannelserne og lige nu arbejdes der på højtryk, for at yde en ekstra indsats, til psykisk sårbare unge, fra 9. -og 10. klasse samt FGU.
Jannie arbejder ud fra emnerne identitet, trivsel, robusthed og selvansvar. Emner som alle er med til at styrke de unges mentale sundhed. Fra et vejlederperspektiv er UngeGuiden et stærkt kort at have på hånden, til de sårbare unge. Hun er mere fleksibel og har mulighed for at arbejde mere i dybden med det mentale. Så de sårbare unge kan blive stærkere og få styrket deres selvværd og selvtillid udtaler uddannelsesvejleder
Anders Aamann.
Et typisk UngeGuide forløb består af et boostforløb på 2 til 5 måneder forud for -og 3 måneder efter uddannelsesstart. I starten af projektet havde de unge ofte svært ved at slippe UngeGuiden, derfor lavede jeg min egen YouTube kanal ’Din værktøjskasse til succes’ med små guidede videoer, på de problemstillinger jeg oplever fylder mest i hverdagen fortæller Jannie Svane Kjær.

En af de unge der har haft godt udbyttet af UngeGuiden er Manie Green Mikkelsen. Det at have haft Jannie som UngeGuide, har været med til, at jeg klarede mig igennem gymnasiet. Hun har rådgivet mig i de hårde tider, hvor det hele virkede umuligt, og været med til at fejre de små sejre jeg har haft gennem de to sidste år. Hun er en af grundende til jeg blev student, og har givet mig redskaber, som jeg kan bruge i fremtiden. Jeg er blevet mere selvsikker, og har lært, at hvis jeg gør mit bedste, så kan jeg ikke gøre mere, og at jeg er god nok som jeg er.  Jeg håber, at andre unge mennesker kan få muligheden for at få den støtte de har brug for, så de kan få en lige så god oplevelse med uddannelse og venskaber, som jeg selv fik ud af det. Fortæller Manie


Sammen med ’Din værktøjskasse til succes’ er der lavet en hotline til UngeGuiden, som de unge, der har afsluttet et forløb, kan benytte sig af efter behov. Erfaringen viser, at det har givet mange af de unge tryghed og mod på at ture stå på egne ben og i de fleste tilfælde er det lykkedes fortæller Jannie og supplerer at hvis flere unge skal starte på en Uddannelse og gennemføre, er der brug for at vi klæder de unge bedre på Mentalt, så de for større tro på sig selv og egne evner, med fokus på et positivt tankemønster.

I Norddjurs Kommune sker dette gennem mentaltræning og livsdesign, hvilket bliver taget godt imod af de unge. De fleste unge jeg møder, har det med at fokusere på det de ikke ønsker skal ske, i stedet for det de faktisk ønsker skal ske og hvordan de så får det til at ske. Derfor bruger jeg meget tid på at hjælpe de unge, med at få et sundt tankemønster, der hjælper dem, i stedet for at bremse dem. Jeg oplever, at når de får sat en målrettet struktur på deres måde at tænke på, kan de bedre lykkes, med det de gerne vil uddyber Jannie.

Hjælp til eksamensangst
I øjeblikket kører Jannie et koncentreret eksamensangst-gruppeforløb for kommunens elever i 9.  og 10. klasse, hvor der arbejdes med at styrke de unge og især hjælpe dem med at fjerne det store pres de pålægger sig selv. Skolerne har været meget positivt stemt overfor forløbet.

Inden eksamensangstkurset oplevede jeg at mange af de unge var meget usikre på sig selv ift. fremlæggelser og generelt mundtlighed i fagene. Enkelte unge bliver fysisk dårlige eller bliver helt væk fra skolen, hvis der eksempelvis er fremlæggelser. De unge synes ofte det er svært, når de skal præsentere for andre - De er simpelthen bange for at fejle udtaler Louise Broch Christensen, der til daglig underviser i overbygningen på Auning skole.
Louise oplever eksamensangstkurset som en succes og fortsætter: Jeg har hørt flere af de unge fortælle, at det har givet dem nogle redskaber de vil prøve at bruge fremadrettet. Jeg oplever - helt som forventet - ikke, at de pludselig kan det hele. Men de tager små skridt i den rigtige retning.  Især ser jeg det som en stor succes, at de alle gennemførte deres fremlæggelser af projektopgaven (som jo er en afgangsprøve i 9. klasse) på en rigtig fin måde. 

Ung I Uddannelse Version 2.0
For bedst muligt at kunne lykkes, i arbejdet med at støtte og hjælpe de unge med at blive mere robuste, arbejder Ungeindsatsen og UngeGuiden på at få et tættere samarbejde med de forskellige grundskoler og de projekter de har, som er med til at støtte psykisk sårbare unge. Sammen står vi stærkere, i forhold til at styrke de unge, så de kan blive robuste og føle sig klar til både at vælge en uddannelse, men også føle sig klar til at tage det første skridt mod voksenlivet og finde mod på tro på sig selv, så de lykkedes med deres ungdomsuddannelse og turde gå efter det de drømmer om forklarer Jannie.

I sommeren 2022, 2 år efter projektets opstart, er status at 19 unge ud af de 21 der har afsluttet et UngeGuideforløb, stadig er i uddannelse. Så man må sige at projektet giver mening og er blevet til en succes. Yderligere forventer Jannie at starte et UngeGuide forløb op for 10-15 unge mere, der starter på ungdomsuddannelse til august.

UngeGuide-projektet løber frem til 31.december 2022 og fordi det har været så stor en succes, har Region Midt allerede version 2.0 i støbeskeen.