Info til forældre

Alle unge mellem 15-17 år har iflg. lovgivningen pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.

Uddannelsespligt

Alle unge fra de er 15 år, til de fylder 18 år har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, og det skal fremgå af uddannelsesplanen, hvilken uddannelse eller hvilke andre aktiviteter den unge er i gang med.


Uddannelsesplan

Den unges uu-vejleder kan hjælpe med at udfylde uddannelsesplanen, og det er UU som fører tilsyn med, at den unge følger sin plan. Uddannelsesplanen kan revideres efter behov.

 • Når der sker ændringer i uddannelsesplanen, skal UU inddrages.
 • Følger den unge ikke sin uddannelsesplan, kan UU stoppe ungeydelsen.

Ungeydelsen er det, der før hed børneydelse.
Ungeydelsen kan dog kun stoppes, efter at der i fællesskab med den unge og forældrene er gjort betydelige bestræbelser for at sikre overholdelsen af pligten, og at der er drøftet alternative muligheder for en uddannelsesplan.

Er du forælder til en ung mellem 15-17 år, der har forladt grundskolen, og er du usikker på, om der er lavet en uddannelsesplan for ham/hende, og om den bliver fulgt, så kan du kontakte dit barns vejleder - du finder kontaktinformationer via linket herunder.
Find din vejleder

Uddannelsespligt

Alle unge fra de er 15 år, til de fylder 18 år har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, og det skal fremgå af uddannelsesplanen, hvilken uddannelse eller hvilke andre aktiviteter den unge er i gang med.

Uddannelsesplan

Den unges uu-vejleder kan hjælpe med at udfylde uddannelsesplanen, og det er UU som fører tilsyn med, at den unge følger sin plan. Uddannelsesplanen kan revideres efter behov.

 • Når der sker ændringer i uddannelsesplanen, skal UU inddrages.
 • Følger den unge ikke sin uddannelsesplan, kan UU stoppe ungeydelsen.

Ungeydelsen er det, der før hed børneydelse.
Ungeydelsen kan dog kun stoppes, efter at der i fællesskab med den unge og forældrene er gjort betydelige bestræbelser for at sikre overholdelsen af pligten, og at der er drøftet alternative muligheder for en uddannelsesplan.

Er du forælder til en ung mellem 15-17 år, der har forladt grundskolen, og er du usikker på, om der er lavet en uddannelsesplan for ham/hende, og om den bliver fulgt, så kan du kontakte dit barns vejleder - du finder kontaktinformationer via linket herunder.
Find din vejleder

 

Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har gennemført en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, har fra 1. august 2019 ret til en samlet uddannelsesplan.

Uddannelsesplanen skal være det koordinerende redskab, der sikrer retning og samler de indsatser og tilbud, som den unge har brug for at komme i uddannelse eller i job.
Uddannelsesplanen skal fremstå som en sammenhængende plan i forhold til den unge, og den unge skal opleve, at der arbejdes på de samme målsætninger på tværs af kommunale enheder på kort og langt sigt.

Læs om de forskellige vejledningsaktiviteter i grundskolens 7.-10.klasse

Studievalgsportfolio

Din personlige studievalgsportfolio er et led i din forberedelse til valget af ungdomsuddannelse efter 9. eller evt. 10. klasse

Fra og med 8. klasse skal du arbejde med at udfylde din studievalgsportfolio.

Formålet med studievalgsportfolien

Arbejdet med studievalgsportfolien er en del af en læringsproces, der skal støtte dig i dit valg og være med til at sikre, at du vælger ungdomsuddannelse på baggrund af grundige overvejelser.Formålet er, at du udvikler kompetencer til at vælge din uddannelsesvej.

Du vil bl.a.

 • Lære at opdage dine muligheder
 • Lære at samle og ordne din viden og erfaring om skole, uddannelse og job
 • Lære at forholde dig til, hvad der er vigtigt for netop dig
 • Lære at reflektere over dine kompetencer og potentialer
 • Få kompetencer til at træffe valg på et godt og informeret grundlag

Arbejdet med studievalgsportfolien

Dit arbejde med studievalgsportfolio tager udgangspunkt i din skolegang og i de vejledningsaktiviteter, som du deltager i, i løbet af 8. og 9. klasse. Arbejdet består i, at du løbende samler og reflekterer over dine erfaringer.

Arbejdet med studievalgsportfolioen vil blive understøttet i den kollektive vejledning og i undervisningen i uddannelse og job.
Det kan f.eks. være, når du har været på intro-kursus, eller det kan være efter et forløb med erhvervspraktik eller et virksomhedsbesøg. Det kan også være overvejelser ud fra den viden om uddannelser og job, som du får via undervisningen og den kollektive vejledning eller via dit personlige netværk.

Studievalgsportfolioen skal vedhæftes ansøgningen til ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Hvor finder du din studievalgsportfolio?

 1. Indtast ung.unoung.dk i din browser
 2. Log ind med UNI-Login
 3. Find studievalgsportfolio nederst på forsiden (Stamdata)
 4. Tryk Redigér
 5. Udfyld din studievalgsportfolio
 6. Husk at gemme

Læs mere om studievalgsportfolioen på ug.dk

Brobygnings -og introduktionskurser

8.klasse

I 8. klasse skal alle elever afprøve ungdomsuddannelser som et led i arbejdet med egen uddannelsesplan. Det sker ved besøg på to selvvalgte ungdomsuddannelser - kaldet introduktionskurser. 
Eleven skal 2 dage på én uddannelse og 3 dage på en anden uddannelse.

På kurserne lægges der vægt på den brede orientering, og på at eleverne får sat billeder på ungdomsuddannelserne. Undervisningen foregår på hold bestående af elever fra 8. klasse fra flere skoler.

Eleverne får lejlighed til:

 • At opleve det sociale studiemiljø
 • At opleve typiske sider af den faglige undervisning
 • At danne egne indtryk af indhold og krav
 • At se og møde elever, som går på uddannelser
 • At få kendskab til muligheder for senere uddannelse og erhverv

9. klasse

I 9. klasse kan eleverne deltage i brobygning til ungdomsuddannelserne, hvis de er vurderet ikke-uddannelsesparate til en eller flere typer af ungdomsuddannelser eller har behov for afklaring i forhold til deres uddannelsesvalg

I Norddjurs kommune udbydes der brobygningsforløb på følgende ungdomsuddannelsesinstitutioner

 • Grenaa Gymnasium: STX, HF, IB
 • Vid Gymnasier, Grenaa: HHX, HTX
 • Vid erhvervsuddannelser, Grenaa: EUD, EUX
 • Kalø Landbrugsskole

 

Praktik

Erhvervspraktik er et individuelt tilbud til elever i 8. og 9. klasse, hvor du følger dagligdagen i en virksomhed. Ifølge lovgivningen har du ret til at komme i erhvervspraktik i op til en uge, hvis du går i 8. eller 9. klasse.

Der er mulighed for at komme i specialpraktik - Dette skal som hovedregel ansøges mindst 6 uger før eller på bestemte datoer. Læs mere herunder:

Praktik i Forsvaret

Praktik i Danmarks Radio

Du opfordres til selv at finde en praktikplads, hvis det er muligt. Aftale om praktik laves mellem din skole, dine forældre og virksomheden.

Hvis du vil i praktik så husk:

 • Snak om det derhjemme - er praktik en god ide?
 • Aftal det med din skole (hvilke uger kan du ikke kan, osv.)

Der er i 8., 9. og 10. klasse mulighed for erhvervspraktik. Formålet er at afprøve et job og derigennem få indblik i forholdene på en arbejdsplads.
Elever og forældre skal selv finde og træffe aftale om en praktikplads.

Praktikpapirer

Før du kan starte i praktik skal lave en aftale med et praktiksted og derefter skal du udfylde en praktikseddel. Du kan finde sedlen på unoung under praktik
- klik her for at komme til unoung

Når du har udfyldt sedlen afleveres den til din uddannelsesvejleder der sørger for at oprette praktikken.

Under praktikken er du dækket af Statens Erstatningsordning. Arbejdsmiljøloven skal overholdes og opholdet er ulønnet. Du får som hovedregel dækket dine transportudgifter af skolen.

Kollektiv vejledning

Du vil sammen med dine klassekammerater modtage besøg i klassen af en uddannelsesvejleder i 7., 8., 9. og 10. klasse.

I den kollektive vejledning vil du blandt andet:

 • Lære om ungdomsuddannelserne - indhold, struktur og muligheder
 • Blive orienteret om hele uddannelsessystemet
 • Få introduktion til at arbejde med UddannelsesGuiden (ug.dk)
 • Få vejledning i udfyldelse af studievalgsportfolio, uddannelsesplaner mm.
 • Prøve mange spændende aktiviteter

Samtaler om Uddannelse er en podcastserie fra Ditbarnsfremtid.dk, hvor forskere, vejledere og andre folk fra sektoren er i studiet med elever fra forskellige ungdomsuddannelser. 

Blandt de medvirkende er sangerinden Simone med kunstnernavnet Lacy Lynx, der har ladet musikken forme sin unikke vej gennem uddannelsessystemet. Hun har en hf-eksamen og håber nu på, at uddannelsen til serviceøkonom kan give hende redskaberne til at åbne sit eget spillested.

Du møder også tømrerlærlingen Oscar, der i en alder af blot 20 år er ved at sætte sit eget hus i stand - og VVS’eren Loke, der har brugt sin eux-uddannelse som springbræt til at komme ind på psykologistudiet.

Derudover medvirker Julie, der gerne vil være anklager, og htx-eleven Josephine, der bruger en del af sin fritid på at gøre Horsens til et bedre sted for unge.

Nada er inviteret i studiet for at fortælle om, hvordan det var at skifte linje midt i 2.g. Hun kommer også med flere gode råd til de unge, der lige er startet på en ungdomsuddannelse.

Anna indvier os i, hvorfor hun skiftede gymnasiet ud med en erhvervsuddannelse - og hun mener, at hele byggebranchen skal tage et større ansvar for at gøre byggeriet bæredygtigt.

 

KLIK HER for at lytte til podcastserien - eller find Samtaler om uddannelse der, hvor du normalt finder dine podcasts

Kontakt

Ungeindsatsen - Norddjurs Kommune

Digital post

Digital Post kan dreje sig om mange ting, så det er vigtigt, at du husker at læse din digitale post, så du ikke går glip af noget.

Link til borger.dk og Digital Post