Info til forældre

Alle unge mellem 15-17 år har iflg. lovgivningen pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.

Uddannelsespligt

Alle unge fra de er 15 år, til de fylder 18 år har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, og det skal fremgå af uddannelsesplanen, hvilken uddannelse eller hvilke andre aktiviteter den unge er i gang med.


Uddannelsesplan

Den unges uu-vejleder kan hjælpe med at udfylde uddannelsesplanen, og det er UU som fører tilsyn med, at den unge følger sin plan. Uddannelsesplanen kan revideres efter behov.

  • Når der sker ændringer i uddannelsesplanen, skal UU inddrages.
  • Følger den unge ikke sin uddannelsesplan, kan UU stoppe ungeydelsen.

Ungeydelsen er det, der før hed børneydelse.
Ungeydelsen kan dog kun stoppes, efter at der i fællesskab med den unge og forældrene er gjort betydelige bestræbelser for at sikre overholdelsen af pligten, og at der er drøftet alternative muligheder for en uddannelsesplan.

Er du forælder til en ung mellem 15-17 år, der har forladt grundskolen, og er du usikker på, om der er lavet en uddannelsesplan for ham/hende, og om den bliver fulgt, så kan du kontakte dit barns vejleder - du finder kontaktinformationer via linket herunder.
Kontakt

Unge over 18 år

Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har gennemført en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, har fra 1. august 2019 ret til en samlet uddannelsesplan.

Uddannelsesplanen skal være det koordinerende redskab, der sikrer retning og samler de indsatser og tilbud, som den unge har brug for at komme i uddannelse eller i job.
Uddannelsesplanen skal fremstå som en sammenhængende plan i forhold til den unge, og den unge skal opleve, at der arbejdes på de samme målsætninger på tværs af kommunale enheder på kort og langt sigt.

 

Hvordan kan du som forælder hjælpe dit barn med at vælge uddannelse?

Hvordan kan du bedst støtte dit barn når valget af, hvad der skal ske efter 9. klasse skal træffes?

Det kan være svært at rådgive sit unge menneske om uddannelse. Som alt andet kræver det opdateret viden, idet uddannelsessystemet er blevet mere komplekst.

UddannelsesGuiden er Undervisningsministeriets hjemmeside om uddannelse, hvor du finder nyeste viden om alle uddannelser.

eVejledning er et tilbud til alle, der har brug for at tale om uddannelse og job. Du kan chatte, maile, eller snakke i telefonen med en vejleder omkring uddannelse.

De elever der i 8. klasse er vurderet foreløbigt ikke-uddannelsesparate får individuelle samtaler med uddannelsesvejlederen.

I denne lille video fra projekt "Udsyn i Udskolingen" kan du se mere om, hvordan du kan stille de rigtige spørgsmål.

På uddannelsesguiden kan I som forældre blandt andet finde informationer om uddannelsessystemet samt inspiration  til hvordan man taler med sit barn om uddannelse.

Klik på billedet herunder for at gå til Uddannelsesguiden

Billede der linker til ug.dk.

Samtaler om Uddannelse er en podcastserie fra Ditbarnsfremtid.dk, hvor forskere, vejledere og andre folk fra sektoren er i studiet med elever fra forskellige ungdomsuddannelser. 

Blandt de medvirkende er sangerinden Simone med kunstnernavnet Lacy Lynx, der har ladet musikken forme sin unikke vej gennem uddannelsessystemet. Hun har en hf-eksamen og håber nu på, at uddannelsen til serviceøkonom kan give hende redskaberne til at åbne sit eget spillested.

Du møder også tømrerlærlingen Oscar, der i en alder af blot 20 år er ved at sætte sit eget hus i stand - og VVS’eren Loke, der har brugt sin eux-uddannelse som springbræt til at komme ind på psykologistudiet.

Derudover medvirker Julie, der gerne vil være anklager, og htx-eleven Josephine, der bruger en del af sin fritid på at gøre Horsens til et bedre sted for unge.

Nada er inviteret i studiet for at fortælle om, hvordan det var at skifte linje midt i 2.g. Hun kommer også med flere gode råd til de unge, der lige er startet på en ungdomsuddannelse.

Anna indvier os i, hvorfor hun skiftede gymnasiet ud med en erhvervsuddannelse - og hun mener, at hele byggebranchen skal tage et større ansvar for at gøre byggeriet bæredygtigt.

 

KLIK HER for at lytte til podcastserien - eller find Samtaler om uddannelse der, hvor du normalt finder dine podcasts

Kontakt

Ungeindsatsen & Ungdommens Uddannelsesvejledning
S:Norddjurs Kommune
O:Østerbrogade 67F, 8500 Grenaa

Digital post

Digital Post kan dreje sig om mange ting, så det er vigtigt, at du husker at læse din digitale post, så du ikke går glip af noget.

Link til borger.dk og Digital Post