Vejledning i grundskolen

Den kommunale ungeindsats i Norddjurs tilbyder uddannelsesvejledning til alle unge i grundskolen fra 8. klasse.

Vejledningen for elever i overbygningsklasserne byder på bla. kollektiv vejledning i job & uddannelse, praktik- og brobygningsformidling samt hjælp til at søge ungdomsuddannelser efter 9. eller 10.klasse.

Alle vejledere har også individuelle vejledningssamtaler med de unge. Vejledere deltager endvidere ofte i netværksmøder på skolerne.

Man er altid velkommen til at kontakte sin vejleder, hvis man har spørgsmål!

 

Herunder kan du finde kontaktinformationer på de vejledere der er tilknyttet de forskellige skoler

Søren-Kanne Skolen Andreas Vadsholm
Mail: andv@norddjurs.dk 
Tlf. 30 66 71 04
Michael Thinggaard
Mail: mtrn@norddjurs.dk
Tlf.: 23 33 16 62

Sophie Kirkegaard 
Mail: asdk@norddjurs.dk
Tlf.: 24 60 82 91

Glesborg Skole Anders Aamann Jensen
Mail: aaj@norddjurs.dk 
Tlf.: 21 59 85 96
   
Auning Skole Asger Aabenhus
Mail: asaa@norddjurs.dk
Tlf. 29 36 71 03
Solveig Brus Mikkelsen
mail: somi@norddjurs.dk 
Tlf.: 24 22 48 60
Anders Aamann Jensen
Mail: aaj@norddjurs.dk
Tlf.: 21 59 85 96
Min Friskole Gitte Jespersen
10.Klasse-Center Djursland
Mail: gibj@norddjurs.dk
Tlf.: 29 65 05 49
   
Norddjurs Friskole Gitte Jespersen
10.Klasse-Center Djursland
Mail: gibj@norddjurs.dk
Tlf.: 29 65 05 49
   
Gjerrild-Bønnerup Friskole Michael Thinggaard
Mail: mtrn@norddjurs.dk
Tlf.: 23 33 16 62
   

Studievalgsportfolio

Din personlige studievalgsportfolio er et led i din forberedelse til valget af ungdomsuddannelse efter 9. eller evt. 10. klasse

Fra og med 8. klasse skal du arbejde med at udfylde din studievalgsportfolio.

Formålet med studievalgsportfolien

Arbejdet med studievalgsportfolien er en del af en læringsproces, der skal støtte dig i dit valg og være med til at sikre, at du vælger ungdomsuddannelse på baggrund af grundige overvejelser.Formålet er, at du udvikler kompetencer til at vælge din uddannelsesvej.

Du vil bl.a.

 • Lære at opdage dine muligheder
 • Lære at samle og ordne din viden og erfaring om skole, uddannelse og job
 • Lære at forholde dig til, hvad der er vigtigt for netop dig
 • Lære at reflektere over dine kompetencer og potentialer
 • Få kompetencer til at træffe valg på et godt og informeret grundlag

Arbejdet med studievalgsportfolien

Dit arbejde med studievalgsportfolio tager udgangspunkt i din skolegang og i de vejledningsaktiviteter, som du deltager i, i løbet af 8. og 9. klasse. Arbejdet består i, at du løbende samler og reflekterer over dine erfaringer.

Arbejdet med studievalgsportfolioen vil blive understøttet i den kollektive vejledning og i undervisningen i uddannelse og job.
Det kan f.eks. være, når du har været på intro-kursus, eller det kan være efter et forløb med erhvervspraktik eller et virksomhedsbesøg. Det kan også være overvejelser ud fra den viden om uddannelser og job, som du får via undervisningen og den kollektive vejledning eller via dit personlige netværk.

Studievalgsportfolioen skal vedhæftes ansøgningen til ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Klik på billedet herunder for at lære mere

Billede til hjælp med valg af studievalgsportfolio.

Hvor finder du din studievalgsportfolio?

 1. Indtast ung.unoung.dk i din browser
 2. Log ind med UNI-Login
 3. Find studievalgsportfolio nederst på forsiden (Stamdata)
 4. Tryk Redigér
 5. Udfyld din studievalgsportfolio
 6. Husk at gemme

Læs mere om studievalgsportfolioen på ug.dk

8.klasse

I 8. klasse skal alle elever afprøve ungdomsuddannelser som et led i arbejdet med egen uddannelsesplan. Det sker ved besøg på to selvvalgte ungdomsuddannelser - kaldet introduktionskurser. 
Eleven skal 2 dage på én uddannelse og 3 dage på en anden uddannelse.

På kurserne lægges der vægt på den brede orientering, og på at eleverne får sat billeder på ungdomsuddannelserne. Undervisningen foregår på hold bestående af elever fra 8. klasse fra flere skoler.

Eleverne får lejlighed til:

 • At opleve det sociale studiemiljø
 • At opleve typiske sider af den faglige undervisning
 • At danne egne indtryk af indhold og krav
 • At se og møde elever, som går på uddannelser
 • At få kendskab til muligheder for senere uddannelse og erhverv

9. klasse

I 9. klasse kan eleverne deltage i brobygning til ungdomsuddannelserne, hvis de er vurderet ikke-uddannelsesparate til en eller flere typer af ungdomsuddannelser eller har behov for afklaring i forhold til deres uddannelsesvalg

I Norddjurs kommune udbydes der brobygningsforløb på følgende ungdomsuddannelsesinstitutioner

 • Grenaa Gymnasium: STX, HF, IB
 • Vid Gymnasier, Grenaa: HHX, HTX
 • Vid erhvervsuddannelser, Grenaa: EUD, EUX
 • Kalø Landbrugsskole

 

Du vil sammen med dine klassekammerater modtage besøg i klassen af en uddannelsesvejleder i 7., 8., 9. og 10. klasse.

I den kollektive vejledning vil du blandt andet:

 • Lære om ungdomsuddannelserne - indhold, struktur og muligheder

 • Blive orienteret om hele uddannelsessystemet

 • Få introduktion til at arbejde med UddannelsesGuiden (ug.dk)

 • Få vejledning i udfyldelse af studievalgsportfolio, uddannelsesplaner mm.

 • Prøve mange spændende aktiviteter

Den kommunale ungeindsats i Norddjurs tilbyder uddannelsesvejledning til alle unge i grundskolens ældste klasser.

Studievalgsportfolio

Brobygnings- og introduktionskurser

Praktik

Kollektiv vejledning

 

Hvordan kan du som forælder hjælpe dit barn med at vælge uddannelse?

Hvordan kan du bedst støtte dit barn når valget af, hvad der skal ske efter 9. klasse skal træffes?

Det kan være svært at rådgive sit unge menneske om uddannelse. Som alt andet kræver det opdateret viden, idet uddannelsessystemet er blevet mere komplekst.

UddannelsesGuiden er Undervisningsministeriets hjemmeside om uddannelse, hvor du finder nyeste viden om alle uddannelser.

eVejledning er et tilbud til alle, der har brug for at tale om uddannelse og job. Du kan chatte, maile, eller snakke i telefonen med en vejleder omkring uddannelse.

De elever der i 8. klasse er vurderet foreløbigt ikke-uddannelsesparate får individuelle samtaler med uddannelsesvejlederen.

I denne lille video fra projekt "Udsyn i Udskolingen" kan du se mere om, hvordan du kan stille de rigtige spørgsmål.

Udsyn i udskolingen - Hvordan kan forældre gennem gode spørgsmål bidrage til unges karrielæring v14092016 from vpt.dk on Vimeo.

 

Kontakt

Ungeindsatsen & Ungdommens Uddannelsesvejledning
S:Norddjurs Kommune
O:Østerbrogade 67F, 8500 Grenaa

Digital post

Digital Post kan dreje sig om mange ting, så det er vigtigt, at du husker at læse din digitale post, så du ikke går glip af noget.

Link til borger.dk og Digital Post