Vejledning i grundskolen

Den kommunale ungeindsats i Norddjurs tilbyder uddannelsesvejledning til alle unge i grundskolen fra 8. klasse.

Vejledningen for elever i overbygningsklasserne byder på bla. kollektiv vejledning i job & uddannelse, praktik- og brobygningsformidling samt hjælp til at søge ungdomsuddannelser efter 9. eller 10.klasse.

Alle vejledere har også individuelle vejledningssamtaler med de unge. Vejledere deltager endvidere ofte i netværksmøder på skolerne.

Man er altid velkommen til at kontakte sin vejleder, hvis man har spørgsmål!

Find din vejleder

 

 

8.klasse

I 8. klasse skal alle elever afprøve ungdomsuddannelser som et led i arbejdet med egen uddannelsesplan. Det sker ved besøg på to selvvalgte ungdomsuddannelser - kaldet introduktionskurser. 
Eleven skal 2 dage på én uddannelse og 3 dage på en anden uddannelse.

På kurserne lægges der vægt på den brede orientering, og på at eleverne får sat billeder på ungdomsuddannelserne. Undervisningen foregår på hold bestående af elever fra 8. klasse fra flere skoler.

Eleverne får lejlighed til:

 • At opleve det sociale studiemiljø
 • At opleve typiske sider af den faglige undervisning
 • At danne egne indtryk af indhold og krav
 • At se og møde elever, som går på uddannelser
 • At få kendskab til muligheder for senere uddannelse og erhverv

9. klasse

I 9. klasse kan eleverne deltage i brobygning til ungdomsuddannelserne, hvis de er vurderet ikke-uddannelsesparate til en eller flere typer af ungdomsuddannelser eller har behov for afklaring i forhold til deres uddannelsesvalg

I Norddjurs kommune udbydes der brobygningsforløb på følgende ungdomsuddannelsesinstitutioner

 • Grenaa Gymnasium: STX, HF, IB
 • Vid Gymnasier, Grenaa: HHX, HTX
 • Vid erhvervsuddannelser, Grenaa: EUD, EUX
 • Kalø Landbrugsskole

 

Du vil sammen med dine klassekammerater modtage besøg i klassen af en uddannelsesvejleder i 7., 8., 9. og 10. klasse.

I den kollektive vejledning vil du blandt andet:

 • Lære om ungdomsuddannelserne - indhold, struktur og muligheder

 • Blive orienteret om hele uddannelsessystemet

 • Få introduktion til at arbejde med UddannelsesGuiden (ug.dk)

 • Få vejledning i udfyldelse af studievalgsportfolio, uddannelsesplaner mm.

 • Prøve mange spændende aktiviteter

Den kommunale ungeindsats i Norddjurs tilbyder uddannelsesvejledning til alle unge i grundskolens ældste klasser.

Studievalgsportfolio

Brobygnings- og introduktionskurser

Praktik

Kollektiv vejledning

 

Hvordan kan du som forælder hjælpe dit barn med at vælge uddannelse?

Hvordan kan du bedst støtte dit barn når valget af, hvad der skal ske efter 9. klasse skal træffes?

Det kan være svært at rådgive sit unge menneske om uddannelse. Som alt andet kræver det opdateret viden, idet uddannelsessystemet er blevet mere komplekst.

UddannelsesGuiden er Undervisningsministeriets hjemmeside om uddannelse, hvor du finder nyeste viden om alle uddannelser.

eVejledning er et tilbud til alle, der har brug for at tale om uddannelse og job. Du kan chatte, maile, eller snakke i telefonen med en vejleder omkring uddannelse.

De elever der i 8. klasse er vurderet foreløbigt ikke-uddannelsesparate får individuelle samtaler med uddannelsesvejlederen.

I denne lille video fra projekt "Udsyn i Udskolingen" kan du se mere om, hvordan du kan stille de rigtige spørgsmål.

Udsyn i udskolingen - Hvordan kan forældre gennem gode spørgsmål bidrage til unges karrielæring v14092016 from vpt.dk on Vimeo.

 

Kontakt

Ungeindsatsen & Ungdommens Uddannelsesvejledning
S:Norddjurs Kommune
O:Østerbrogade 67F, 8500 Grenaa

Digital post

Digital Post kan dreje sig om mange ting, så det er vigtigt, at du husker at læse din digitale post, så du ikke går glip af noget.

Link til borger.dk og Digital Post