Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Brobygnings -og introduktionskurser

Læs om brobygnings -og introduktionskurser

Brobygnings -og introduktionskurser

8.klasse

I 8. klasse skal alle elever afprøve ungdomsuddannelser som et led i arbejdet med egen uddannelsesplan. Det sker ved besøg på to selvvalgte ungdomsuddannelser - kaldet introduktionskurser. 
Eleven skal 2 dage på én uddannelse og 3 dage på en anden uddannelse.

På kurserne lægges der vægt på den brede orientering, og på at eleverne får sat billeder på ungdomsuddannelserne. Undervisningen foregår på hold bestående af elever fra 8. klasse fra flere skoler.

Eleverne får lejlighed til:

  • At opleve det sociale studiemiljø
  • At opleve typiske sider af den faglige undervisning
  • At danne egne indtryk af indhold og krav
  • At se og møde elever, som går på uddannelser
  • At få kendskab til muligheder for senere uddannelse og erhverv

9. klasse

I 9. klasse kan eleverne deltage i brobygning til ungdomsuddannelserne, hvis de er vurderet ikke-uddannelsesparate til en eller flere typer af ungdomsuddannelser eller har behov for afklaring i forhold til deres uddannelsesvalg

I Norddjurs kommune udbydes der brobygningsforløb på følgende ungdomsuddannelsesinstitutioner

  • Grenaa Gymnasium: STX, HF, IB
  • Vid Gymnasier, Grenaa: HHX, HTX
  • Vid erhvervsuddannelser, Grenaa: EUD, EUX
  • Kalø Landbrugsskole

 

Kommende begivenheder

Uge 10 - 2021

Brobygning for 8.klasser i Norddjurs kommune

UU Links