Praktik

Praktik

Alle elever i folkeskolen har ret til at komme i praktik, også kaldet erhvervspraktik, i en uge i 8. klasse og en uge i 9. klasse

Erhvervspraktik er et individuelt tilbud til elever i 8. og 9. klasse, hvor du følger dagligdagen i en virksomhed. Retten gælder alle, også unge med særlige behov eller handicap. Skoler kan også planlægge individuel praktik for elever i 6. og 7. klasse.

I 10. klasse er der kun erhvervspraktik efter aftale med skolen og UU vejlederen.

Der er mulighed for at komme i specialpraktik - Det kan du læse mere om i menuen til højre.

Du opfordres altid til selv at finde en praktikplads!

Hvis du vil i praktik så husk:

 • Tal sammen om det derhjemme - er praktik en god ide?
 • Aftal det med din skole (hvilke uger kan du ikke kan, osv.)

Der er i 8., 9. og 10. klasse mulighed for erhvervspraktik. Formålet er at afprøve et job og derigennem få indblik i forholdene på en arbejdsplads.
Elever og forældre skal selv finde og træffe aftale om en praktikplads.

Praktikpapirer

Før du kan starte i praktik skal lave en aftale med et praktiksted og derefter skal du oprette en praktikaftale. Du opretter aftalen på UNOung under fanen praktik
- klik her for at komme til unoung

Når du har oprettet aftalen trykker du send. Herefter er det din uddannelsesvejleder der sørger for at oprette praktikken. Du vil få besked om praktikken i eBoks. Det samme vil forældre/værge, hvis du er under 18 år.

Under praktikken er du dækket af Statens Erstatningsordning. Arbejdsmiljøloven skal overholdes og opholdet er ulønnet. Du skal i udgangspunktet selv betale for transport og evt. overnatning i forbindelse med praktikken.

 

Sådan opretter du en praktikaftale i UNOUNG

 

Alle elever i folkeskolen har ret til at komme i praktik, også kaldet erhvervspraktik, i en uge i 8. klasse og en uge i 9. klasse. Retten gælder alle, også unge med særlige behov eller handicap. Skoler kan også planlægge individuel praktik for elever i 6. og 7. klasse.

I 10. klasse er der kun erhvervspraktik efter aftale med skolen og UU vejlederen.

Generelle regler i forbindelse med praktik

 • Kun hvis det er aftalt med din UU vejleder, kan du selv eller dine forældre skaffe dig en erhvervspraktikplads
 • Du har mødepligt
 • Du skal udfylde en evaluering af dit praktikophold
 • Du skal følge arbejdspladsens normale arbejdstid
 • Du får ikke løn
 • Som udgangspunkt skal du selv dække transportudgifter
 • Hvis du bliver syg, skal du informere både skolen og praktikstedet
 • Du er forsikret
 • Du har tavshedspligt
 • Du skal sammen med din klasselærer lave en tilbagemelding til praktikstedet

I ugen op til praktikstart skal du have styr på

 • virksomhedens adresse og hvordan du kommer derhenmødetid transportmuligheder
 • påklædning (evt, sikkerhedssko)
 • kantineforhold (madpakke eller købemad)
 • hvem du skal give besked hvis du bliver syg
 • mulighed for at tage hensyn til dine sportsaktiviteter og fritidsjob
 • Virksomhedens adresse og hvordan du kommer derhen
 • Transportmuligheder
 • Mødetid(er)
 • Påklædning (evt, sikkerhedssko)
 • Kantineforhold (madpakke eller købemad)
 • Hvem du skal give besked hvis du bliver syg
 • Mulighed for at tage hensyn til dine sportsaktiviteter og fritidsjob

Der er mulighed for at komme i forskellige specialpraktikker - Dette skal som hovedregel ansøges mindst 6 uger før eller på bestemte datoer. Du opfordres til selv at finde en praktikpladsen, hvis det er muligt og udfylde ansøgninger eller andet

 • Du skal have godkendelse/tilladelse fra skolen og din kontaktlærer, hvis praktikugen ligger udenfor skolens almindelige praktikuge.

 • Du skal ALTID aflevere en udfyldt og underskrevet praktikseddel til din UU vejleder - også selvom du søger direkte i en virksomhed.

 • Husk at tjekke evt. ansøgningsfrister, da det er dit eget ansvar. 

 • Derudover skal du ofte skrive en personlig ansøgning til virksomheden, og enten sende den direkte til virksomheden eller aflevere den til din UU vejleder.

Erhvervspraktik i Forsvaret

Der er erhvervspraktik i Forsvaret fra september - marts, fordelt på ca. 6.000 pladser på 17 tjenestesteder. Praktikpladserne fordeles efter først til mølle princippet.

Læs mere her: Praktik i Forsvaret 

Aarhus Universitet (astronomi eller ingeniør)

Du kan komme i praktik på Aarhus universitet på Science & Technology i uge 3
klik her for at ansøge om praktik.

Aarhus Universitetshospital

Du kan kun komme i praktik i uge 44.

Praktikken gælder uddannelserne: Sygeplejerske, Bioanalytiker, Radiograf, ergoterapeut, Fysioterapeut.

Du skal skrive en ansøgning - ansøgning sker gennem din vejleder.

BEMÆRK at der er mange der søger denne praktik og man prioriterer unge der i forvejen stiler mod en uddannelse indenfor fagene.

Danfoss

Hvis du ønsker at komme i praktik hos Danfoss kan du altid sende en mail til trainee@danfoss.com.

BEMÆRK: Danfoss har ikke særlige praktikuger, men tager praktikanter når og hvis de har mulighed for at lave et ordentligt praktikforløb.

Skriv lidt om dig selv, hvad du gerne vil i praktik som, hvilke interesser du har og hvor du gerne vil i praktik henne (Silkeborg, Nordborg eller Kolding).

Kontakt

Ungeindsatsen & Ungdommens Uddannelsesvejledning
S:Norddjurs Kommune
O:Østerbrogade 67F, 8500 Grenaa

Digital post

Digital Post kan dreje sig om mange ting, så det er vigtigt, at du husker at læse din digitale post, så du ikke går glip af noget.

Link til borger.dk og Digital Post