STU

En STU uddannelse er individuelt tilrettelagt. Det betyder at hver studerende har forskellige mål og derfor også laver forskellige ting i undervisningen.

Hvad skal du med en STU uddannelse?

En STU uddannelse skal sørge for, at du udvikler dig personligt, socialt og fagligt.

Når du starter på din STU uddannelse er du selv med til afgrænse, hvilke områder du gerne vil arbejde med. Ud fra dine interesser og ønsker nedskrives nogle mål, som danner den overordnede ramme for det du skal blive bedre til i løbet af din uddannelse.

Når du starter på din STU uddannelse hos os sætter vi os ned sammen med dig og finder ud af hvordan vi skal nå nogle af dine mål. Efter en snak om mål sørger vi for at lave nogle mindre mål, der gør det tydeligt og overskueligt for dig, hvad du skal opnå indenfor en kortere periode.

En STU uddannelse kan du først og fremmest bruge på at lære mere om dig selv og hvad du er god til, men også hvad du har svært ved.

Ting du kan bruge din STU-uddannelse til:

 • At prøve sig selv af på arbejdsmarkedet.
 • Øve sig i at være sammen med andre mennesker.
 • Blive bedre til at læse hverdags-dansk og hverdags-matematik.
 • Lære at logge på selvbetjeningsløsninger på Internettet.
 • At turde udfordre sig selv.
 • At finde ud af, hvad man vil i sit voksne liv.
 • At lære at håndtere konflikter.

 

 

Hvis du er på en folkeskole/specialskole har du en uddannelsesvejleder. Du kan tale med din uddannelsesvejleder om STU Norddjurs er et sted for dig. 

Hvis din uddannelsesvejleder mener du er egnet til STU Norddjurs er du velkommen til at besøge os. Hvis du efter dit besøg eller samtale med din uddannelsesvejleder stadig synes, at STU Norddjurs er noget for dig, og uddannelsesvejlederen mener du er egnet, sker der følgende:

Din uddannelsesvejleder indstiller dig til STU Norddjurs.

Din indstilling fra UU behandles på et visitationsmøde af et visitationsudvalg.
Visitationsudvalget godkender din indstilling – visitationsudvalget afviser din indstilling.
Hvis din indstilling godkendes mødes du med din uddannelsesvejleder og I påbegynder planlægningen af din STU start.

Hvis din indstilling afvises får du en forklaring fra din uddannelsesvejledning og I vil sammen afgøre, hvad der nu skal ske.

 

STU henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, herunder blandt andre:

 • Unge med svære bevægelseshandicap
 • Multihandicappede unge
 • Unge med autisme
 • Unge med ADHD
 • Unge med andre psykiske lidelser
 • Unge med erhvervet hjerneskade.

 

Kontakt

Ungeindsatsen & Ungdommens Uddannelsesvejledning
S:Norddjurs Kommune
O:Østerbrogade 67F, 8500 Grenaa

Digital post

Digital Post kan dreje sig om mange ting, så det er vigtigt, at du husker at læse din digitale post, så du ikke går glip af noget.

Link til borger.dk og Digital Post