Uddannelsvalg

Efter 9. eller 10. klasse kan du tage en ungdomsuddannelse.

En ungdomsuddannelse kan enten være rettet mod et bestemt job - en erhvervsuddannelse, eller forberede dig til at læse videre - en gymnasial uddannelse.

Du kan læse om de forskellige retninger i menuen til venstre.

 

klik på billedet for at læse Region Midtjyllands uddannelseshæfte 2022/2023

Klik på billedet for at læse Region Midtjyllands uddannelseshæfte 2022/2023

I det tidlige forår - frem til 1. marts - tilmelder eleverne i alle 9. og 10. klasser sig en ungdomsuddannelse eller andet forløb efter grundskolen.

Uddannelsesplanen vil fungere som elevens ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse og til 10.klasse kommunal/privat/efterskole

Det er elev og forældremyndighedsindehavers ansvar, at overholde frister for overførsel af elevens færdige uddannelsesplan til www.optagelse.dk.

Eleven skal her færdiggøre den endelige ansøgning, her bruges også UNI-login.

Se film om studievalg her:

En erhvervsuddannelse kan tage mellem 1 1/2 år og 5 1/2 år. 

Du kan begynde lige efter folkeskolen. Uddannelserne veksler mellem skolegang og praktik.

Gymnasiale uddannelser kan være en STX, IB, HTX, HHX eller HF. En gymnasial eksamen giver dig mulighed for at søge ind på en videregående uddannelse.

For at kunne søge en gymnasial uddannelse er der nogle betingelser du skal opfylde. Se betingelserne under den enkelte uddannelse.

FGU står for Forberedende Grunduddannelse. Det tilbuddet til dig, der er under 25 år og har brug for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller til at få et arbejde.

Kontakt

Ungeindsatsen & Ungdommens Uddannelsesvejledning
S:Norddjurs Kommune
O:Østerbrogade 67F, 8500 Grenaa

Digital post

Digital Post kan dreje sig om mange ting, så det er vigtigt, at du husker at læse din digitale post, så du ikke går glip af noget.

Link til borger.dk og Digital Post