Uddannelsvalg

Efter 9. eller 10. klasse kan du søge ind på en ungdomsuddannelse.

De to store hovedgrupper af ungdomsuddannelser er erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.

Der findes også andre uddannelser, som kan søges med baggrund i 9. eller 10. klasse, fx inden for de maritime uddannelser, men hvor der så kan være krav om en vis alder, erhvervserfaring eller andet.

For unge, der ikke er parat til en anden ungdomsuddannelse, findes den forberedende grunduddannelse (FGU).

Du kan finde videoer med unge der fortæller om de forskellige uddannelser i menuen til venstre og du kan finde yderligere information om de forskellige ungdomsuddannelser ved at klikke på linket herunder.

 

Gymnasiale uddannelser kan være en STX, IB, HTX, HHX eller HF. En gymnasial eksamen giver dig mulighed for at søge ind på en videregående uddannelse.

For at kunne søge en gymnasial uddannelse er der nogle betingelser du skal opfylde. Se betingelserne under den enkelte uddannelse.

FGU står for Forberedende Grunduddannelse. Det tilbuddet til dig, der er under 25 år og har brug for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller til at få et arbejde.

Kontakt

Ungeindsatsen & Ungdommens Uddannelsesvejledning
S:Norddjurs Kommune
O:Østerbrogade 67F, 8500 Grenaa

Digital post

Digital Post kan dreje sig om mange ting, så det er vigtigt, at du husker at læse din digitale post, så du ikke går glip af noget.

Link til borger.dk og Digital Post