Vejledning

eVejledning // Uddannelsesmesse // Uddannelsesguiden

 

eVejledningen

eVejledning er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job. Vi vejleder via chat, telefon og mail og har tilbud om digitale møder med aktuelle temaer

Uddannelsesmesse

Hvert år arrangerer Norddjurs kommune i samarbejde med ungdomsuddannelser og lokale virksomheder fra hele Østjylland en uddannelsesmesse. Den primære målgruppe er elever i 8. - 10. klasse og deres forældre.

Selvom du ikke går i 8. - 10. klasse, er du og dine forældre meget velkommen til at komme og få en snak med lokale uddannelser, virksomheder og vejledere for at få viden om dine uddannelses- og jobmuligheder.

ug.dk

Uddannelsesguiden er Børne- og undervisningsministeriets nationale informations- og vejledningsportal – find linket herunder.

eVejledning er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job.

kontaktinfo uddannelsesvejledning

Alle 15-17-årige har pligt til at være i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der har retning mod uddannelse.
Når dit barn går ud af 9. klasse, skal han/hun have en plan for sin videre uddannelse.

Hvis dit barn er vurderet uddannelsesparat, har du som forælder ansvar for at færdiggøre og underskrive uddannelsesplanen.

Er dit barn vurderet ikke-uddannelsesparat, er det vejlederen på dit barns skole, der sørger for, at uddannelsesplanen gøres færdig

 

Vejledningen i barnets kommune vejleder jer som familie om, hvilke andre muligheder der er.

Det kan fx være

  • 10. klasse
  • Eud10
  • Efterskole
  • Ungdomsskole
  • Fri fagskole
  • Folkehøjskole
  • Musikalsk grundkursus
  • Uddannelsen til fisker
  • Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
  • Forberedende grunduddannelse (FGU).

Det kan også være erhvervsarbejde på mindst 20 timer om ugen.

Hvis dit barn stopper i den aftalte uddannelse eller det aftalte forløb, skal du som forælder kontakte vejledningen i barnets kommune.

Vejlederne vil tilbyde vejledning til dit barn vedrørende hans/hendes uddannelsesaktiviteter og muligheder.

Vejlederne vil sørge for, at uddannelsesplanen bliver justeret med nye oplysninger om, hvordan dit barn opfylder pligten til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, rettet mod uddannelse.

Hvis den unge ikke er i gang og derfor ikke følger sin uddannelsesplan, og hvis den unge og forældrene ikke samarbejder om en ny uddannelsesplan for den unge, har kommunen mulighed for at stoppe udbetaling af ungeydelsen.

Er alene forældrene årsag til det manglende samarbejde, kan ungeydelsen i visse tilfælde udbetales til den unge selv.

Du kan læse mere i Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse. LBK nr. 609 af 3. juni 2016.

Unge, der ikke længere går i grundskolen, kan få vejledning hos den kommunale ungeindsats. Vejledningsindsatsen i den kommunale ungeindsats er målrettet de unge, der ikke har påbegyndt eller gennemført en ungdomsuddannelse.

Den kommunale ungeindsats har pligt til at tilbyde vejledning til unge, der ikke har påbegyndt eller gennemført en ungdomsuddannelse.

Hvis den unge får vejledning gennem jobcenteret eller lignende, er kommunens vejledningsforpligtelse opfyldt. Unge, der er i lønnet beskæftigelse i mindst 20 timer om ugen, er den kommunale ungeindsats heller ikke forpligtet til at tilbyde vejledning.

Den kommunale ungeindsats’ vejledning skal især have fokus på unge, der skønnes at have behov for en særlig vejledningsindsats.

Læs mere: Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år

Kontakt

Ungeindsatsen & Ungdommens Uddannelsesvejledning
S:Norddjurs Kommune
O:Østerbrogade 67F, 8500 Grenaa

Digital post

Digital Post kan dreje sig om mange ting, så det er vigtigt, at du husker at læse din digitale post, så du ikke går glip af noget.

Link til borger.dk og Digital Post