Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vejledning 18-30-årige

Vejledning af unge uden for skolen

Unge, der ikke længere går i grundskolen, kan få vejledning hos den kommunale ungeindsats. Vejledningsindsatsen i den kommunale ungeindsats er målrettet de unge, der ikke har påbegyndt eller gennemført en ungdomsuddannelse.

Den kommunale ungeindsats har pligt til at tilbyde vejledning til unge, der ikke har påbegyndt eller gennemført en ungdomsuddannelse.

Hvis den unge får vejledning gennem jobcenteret eller lignende, er kommunens vejledningsforpligtelse opfyldt. Unge, der er i lønnet beskæftigelse i mindst 20 timer om ugen, er den kommunale ungeindsats heller ikke forpligtet til at tilbyde vejledning.

Den kommunale ungeindsats’ vejledning skal især have fokus på unge, der skønnes at have behov for en særlig vejledningsindsats.

Læs mere: Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år

 

Kommende begivenheder

Uge 43-44:
Brobygning for 9.klasser i Norddjurs kommune

Den 4. november 2021
Uddannelsesmesse i Grenaa Idrætscenter

Uge 10 - 2021
Brobygning for 8.klasser i Norddjurs kommune

UU Links