Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Enkeltydelser

En enkeltydelse er en mulighed for økonomisk hjælp til helt nødvendige udgifter, som du ikke på nogen anden måde kan betale.

Den økonomiske sagsbehandler i Ungeindsatsen vil altid foretage en økonomisk behovsvurdering og vurdere udgiftens nødvendighed.

Du skal altid søge om hjælp, inden du påtager dig udgiften. Du kan normalt ikke få hjælp til udgifter, som du har påtaget dig inden du søger kommunen om hjælp.