Optagelse & adgangskrav

Inden den 1. marts skal alle unge i 9. og 10. klasse søge om optagelse på en ungdomsuddannelse eller 10. klasse. Dette gælder også hvis du skal på efterskole.

I det tidlige forår - frem til 1. marts - tilmelder eleverne i alle 9. og 10. klasser sig en ungdomsuddannelse eller andet forløb efter grundskolen.

Det er elev og forældremyndighedsindehavers ansvar, at overholde frister for overførsel af elevens færdige uddannelsesplan til www.optagelse.dk.

Elever og forældre skal logge på med MitID

Når eleven har færdiggjort ansøgningen skal mindst én forældremyndighedsindehaver underskrive ansøgningen digitalt med MitID

Se video om uddannelsesvalg

 

Læs om adgangskravene til de forskellige ungdomsuddannelser

Adgangskrav til erhvervsuddannelserne inkl. EUX

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse (EUD/EUX), skal man opfylde følgende krav:

Eller:

Du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, der omfatter grundforløbet. Har du det, opfylder du adgangskravene til grundforløbet. Du vil typisk starte i grundforløb 2.

Opfylder man ikke ovenstående krav, er der mulighed for at ønske en revurdering.

Se grafik om adgangskrav efter 9.klasse

Se grafik om adgangskrav efter 10.klasse

Adgangskrav til stx, hhx og htx (efter 9. klasse)

For at blive optaget på stx, htx eller hhx direkte efter 9. klasse skal man:

*Hvis man ikke får mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har man stadig krav på at blive optaget, hvis man:

eller

  • får et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium

Opfylder man ikke ovenstående krav, er der mulighed for at ønske en revurdering.

Se grafik om optagelseskrav til en gymnasial uddannelse efter 9.klasse 

Der tages forbehold for lovændringer

Adgangskrav til stx, hhx og htx (efter 10. klasse)

For at blive optaget på stx, htx eller hhx direkte efter 10. klasse skal man:

*Hvis man ikke fik mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver i 9. klasse, har man stadig krav på at blive optaget, hvis man:

eller

  • fik et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver i 9. klasse og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium

eller

  • forbedrer sine karakterer ved prøverne i 10. klasse, så man opnår et gennemsnit på mindst 5,0 i de lovbundne prøver

Se grafik om optagelse efter 10.klasse

Opfylder man ikke ovenstående adgangskrav, indkaldes man til en konkret vurdering.

Der tages forbehold for lovændringer

Adgangskrav til HF efter 9. klasse

For at blive optaget på hf direkte efter 9. klasse skal man:

Adgangskrav til HF efter 10. klasse:

For at blive optaget på hf direkte efter 10. klasse skal man:

  • være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse

  • følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge 10.-klasseprøve i alle tre fag

  • få mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig og mundtlig) 10.-klasseprøven

  • have aflagt fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller aflægge 10.-klasseprøven i fysik/kemi

  • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. Dog 6-9. klasse for elever, der gik i 6. klasse i skoleåret 2014-15, og som søger om optagelse i 2019.

  • have aflagt prøve i 2. fremmedsprog i 9. klasse, hvis faget blev udtrukket til folkeskolens afgangseksamen*

  • senest 1. marts sende sin ansøgning samt studievalgsportfolio via www.optagelse.dk

*Hvis 2. fremmedsprog blev udtrukket i 9. klasse, men man ikke aflagde prøven, har man mulighed for at blive optaget på hf, hvis man aflægger folkeskolens 10.-klasseprøve (både mundtligt og skriftligt) i 2. fremmedsprog.

Opfylder man ikke ovenstående krav, indkaldes man til en konkret vurdering.

 

På undervisningsministeriets hjemmeside finder du en trin for trin vejledning.

Klik her for at søge om optagelse

Hvis du søger ind på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, skal du bruge dit afgangsbevis fra 9. eller 10. klasse.

Kan du ikke finde dit afgangsbevis fra grundskolen, kan du logge på med dit MitID på Borger.dk og så i søgefeltet skrive afgangsbevis.
Det er det muligt at bestille afgangsbeviser helt tilbage fra 2008.

Sådan får du MitID

Alle unge, der er fyldt 15 år kan bestille et MitID på www.mitid.dk

Vær opmærksom på at der går 3-11 hverdage før du modtager dit nøglekort og kan bruge dit MitID, hvis du bestiller online.

Har du brug for dit MitID med det samme, kan du møde op i Borgerservice.
Du skal medbringe gyldig legitimation og desuden besvare 2-4 kontrolspørgsmål korrekt eller stille med et vitterlighedsvidne.

Du kan læse mere om MitID her

Har du problemer med dit MitID, skal du kontakte supporten på MitID.

Kontakt

Ungeindsatsen & Ungdommens Uddannelsesvejledning
S:Norddjurs Kommune
O:Østerbrogade 67F, 8500 Grenaa

Digital post

Digital Post kan dreje sig om mange ting, så det er vigtigt, at du husker at læse din digitale post, så du ikke går glip af noget.

Link til borger.dk og Digital Post