Ungeuiden - Ungeindsatsen - Norddjurs Kommune

 

 

Velkommen til Ungeguiden

Der har de senere år været et stigende antal unge med dårligt selvværd, som ikke føler, de kan leve op til presset på en ungdomsuddannelse og de høje krav de pålægger sig selv.
Derfor oplever en bred gruppe unge udfordringer i overgangen til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse, som gør det svært for dem at starte og gennemføre.

Jannie Svane Kjær, er UngeGuide i Ungeindsatsen i Norddjurs Kommune og projektleder af projekt Ung I Uddannelse - Ung i job, der er et 3-årigt projekt under Region Midt.
Projektet skal hjælpe unge med en god og tryg overgang til ungdomsuddannelserne og lige nu arbejdes der på højtryk, for at yde en ekstra indsats, til psykisk sårbare unge, fra 9. -og 10. klasse samt FGU.
Jannie arbejder ud fra emnerne identitet, trivsel, robusthed og selvansvar. Emner som alle er med til at styrke de unges mentale sundhed.

Manie blev HF-student i 2022

Det at have haft Jannie som ungeguide, har været med til, at jeg klarede mig igennem gymnasiet. Hun har rådgivet mig i de hårde tider, hvor det hele virkede umuligt, og været med til at fejre de små sejre jeg har haft gennem de to sidste år. Hun er en af grundende til jeg blev student, og har givet mig redskaber, som jeg kan bruge i fremtiden. Jeg er blevet mere selvsikker, og har lært, at hvis jeg gør mit bedste, så kan jeg ikke gøre mere, og at jeg er god nok som jeg er.  Jeg håber, at andre unge mennesker kan få muligheden for at få den støtte de har brug for, så de kan få en ligeså god oplevelse med udannelse og venskaber, som jeg selv fik ud af det.
Manie Green Mikkelsen, 21.

Jannie Svane Kjær

_________________________

Velkommen til min Youtube-kanal
- Din værktøjskasse til succes

_________________________

_________________________

Kontakt

Ungeindsatsen & Ungdommens Uddannelsesvejledning
S:Norddjurs Kommune
O:Østerbrogade 67F, 8500 Grenaa

Digital post

Digital Post kan dreje sig om mange ting, så det er vigtigt, at du husker at læse din digitale post, så du ikke går glip af noget.

Link til borger.dk og Digital Post